Menu

ANBI

Stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes en ANBI

Inleiding:
Het beheer, de exploitatie en het onderhoud van het gebouw zijn ondergebracht bij de autonome Stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes, met de instandhouding van het gebouw als hoofdoelstelling.

Naam:
Stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes
Fiscaal nummer: 804932645
KVK-nummer: 41115298
Website: www.grotekerkgoes.nl

Contactgegevens:
Postadres: Postbus 140
4460 AC Goes

Doelstelling/beleidsplan:
Hoofddoelstelling: Instandhouding van de Grote of Maria Magdalenakerk Goes als gebouw. Verder houdt de Stichting zich bezig met het beheer, exploitatie en onderhoud van het gebouw. Zij streeft hierbij naar een optimaal gebruik voor godsdienstig, maatschappelijk, cultureel en economisch terrein.  Daarnaast wordt  de kerk voor commerciële doeleinden verhuurd.

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2017:
Voorzitter: Jan Oggel
Secretaris: Cees Padmos
Penningmeester: Marco Borghart
Bestuursleden: Gert van de Slikke, Jan Vermeule, Roger Feij

Er vindt geen vergoeding plaats voor bestuursactiviteiten. Eventuele onkosten worden wel vergoed.

Uitgevoerde activiteiten:

 

Financiele verantwoording
De verkorte versie van de meest recente jaarcijfers van onze stichting is hieronder weergegeven.

Financiele verantwoording

 

Is uw interesse gewekt?

Vraag nu informatie aan