Menu

ANBI

Stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes en ANBI

Inleiding:
Het beheer, de exploitatie en het onderhoud van het gebouw zijn ondergebracht bij de autonome Stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes, met de instandhouding van het gebouw als hoofdoelstelling.                                                                                                                                   

Stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes (SGMM) heeft de culturele ANBI status (algemeen nut beogende instelling). De ANBI-erkenning betekent dat we voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.                                                                                                                              

U hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over een schenking of nalatenschap aan onze stichting. De Belastingdienst stimuleert instellingen als de onze te begunstigen met een schenking, uw schenking is fiscaal aftrekbaar.

Als donateur heeft u recht op giftenaftrek.

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de eenmalige of periodieke gift aftrekken (1,25-regeling in de Geefwet). Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.                                                                                                                

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.                                                                                                                                                                                           

Voor zowel een eenmalige gift als een periodieke gift geldt de verhoging van 25% over een maximale gift van € 5.000.                                        

Het verschil tussen een eenmalige en een periodieke gift is gelegen in de giftenaftrek. Bij een eenmalige gift gelden een aftrekdrempel (1% verzamelinkomen box I, II, III) en een aftrekplafond (10% verzamelinkomen).                                                                                                       

Deze gelden niet bij een periodieke gift; een periodieke gift is altijd volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over:

- Wat is een culturele ANBI?

Naam:
Stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes
Fiscaal nummer: 804932645
KVK-nummer: 41115298
Website: www.grotekerkgoes.nl

Contactgegevens:
Postadres: Postbus 140
4460 AC Goes

Doelstelling/beleidsplan:
Hoofddoelstelling: Instandhouding van de Grote of Maria Magdalenakerk Goes als gebouw. Verder houdt de Stichting zich bezig met het beheer, exploitatie en onderhoud van het gebouw. Zij streeft hierbij naar een optimaal gebruik voor godsdienstig, maatschappelijk, cultureel en economisch terrein.  Daarnaast wordt  de kerk voor commerciële doeleinden verhuurd.

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2017:
Voorzitter: Jan Oggel

Vice voorzitter: Gerrit Dieleman

Secretaris: Cees Padmos

Penningmeester: Dick de Korte
Bestuursleden: Jan Vermeule, Marjolein Gernler - van Westen

Er vindt geen vergoeding plaats voor bestuursactiviteiten. Eventuele onkosten worden wel vergoed.

Uitgevoerde activiteiten:

 

Financiele verantwoording
De verkorte versie van de meest recente jaarcijfers van onze stichting is hieronder weergegeven.

Financiele verantwoording

 

Is uw interesse gewekt?

Vraag nu informatie aan