Menu

Zeshonderd jaar kerk(ont)wijding

Zeshonderjaar Kerk(ont)wijding, een wervelende muzikale en theatrale voorstelling over het oudste gebouw van Goes, de Grote of Maria Magdalenakerk!
 

Leuk dat je onze site bezoekt! En wij zoeken jou als vrijwilliger.
Lijkt het je leuk om op je eigen fiets door de kerk te fietsen, of wil je graag op een andere manier als figurant mee doen in de voorstelling, of wil je vrijwilliger zijn en ons helpen bij andere praktische zaken?
Dan zijn we op zoek naar jou! Houd je ook van zingen (en kun je dat ook) dan ben je helemaal geknipt voor een rol in de voorstelling. Aanmelden? scroll naar beneden en klik op de link en stuur een email.


Even over de aanleiding van deze voorstelling:
De huidige Grote kerk is de eye catcher van de stad Goes. Het gebouw onderging vele uitbreidingen, brandde in 1618 grotendeels af, maar verrees daarna weer in volle glorie. Ook de soms stormachtige tijden in het kerkelijk en maatschappelijk leven heeft ze doorstaan.

De kerk is een van de belangrijkste monumenten van Goes en Zeeland en vervult een centrale rol in het culturele leven in de stad. Het van oorsprong bescheiden gebouw had vermoedelijk de vorm van een zaalkerk en ging als kerkschip fungeren toen er in de dertiende eeuw een koor tegenaan werd gebouwd. Toen in 1423 een nieuwe westtoren werd gebouwd werd ook het schip uitgebreid. Het was Wijbisschop Matthias van Budua die op 8 juni 1423 naar Goes reisde om de toren en het koor in te wijden sindsdien is de naam van Maria Magdalena als patroonheilige van de kerk aan dit huis gehecht. 

Maar daar bleef het niet bij…… de kerk veranderde van eigenaar, en de kerkgenootschappen die het gebouw in handen hadden waren eerst Rooms Katholiek daarna Protestants (gereformeerd), Nederduits Hervormd, Nederlands Hervormd, Samen op Weg, en tegenwoordig is het gebouw eingedom van Protestantse Gemeente. 

In de afgelopen zes eeuwen kreeg het gebouw ook andere functies, naast de plek waar gelovigen bijeenkwamen was het lange tijd een belangrijke begraafplaats, deels een pakhuis en opslagplaats, een vrouwengevangenis en zelfs een tijdje een openbare weg(!) waar men met paarden en karren en veel meer dóór de kerk ging rijden in plaats van eromheen. 
 
In Juli 2023 is er een muziektheatervoorstelling in de kerk die gaat over de Grote of Maria Magdalenakerk 600 jaar kerk(ont)wijding en het daar bij behorende multifunctionele gebruik van dit bijzonder gebouw.

In deze voorstelling spelen vooraanstaande en tot nu toe anoniem gebleven inwoners van Goes een hoofdrol en ze nemen je mee in een meeslepend stuk over het kerkgebouw en de inwoners van de stad. 

De voorstelling raakt vele thema's en tegenstellingen zoals Rooms Katholiek versus Protestants, Arm en Rijk, Oorlog en Vrede, Rampen en Voorspoed, maar gaat ook over de soms pijnlijke verhalen zoals de vrouwengevangenis die in de kerk was gehuisvest en waar mensen onder soms erbarmelijke omstandigheden gevangen zaten, over sociale uitsluiting, over machtsmisbruik en over geloof, bijgeloof en wanhoop. 

De voorstelling wordt gerealiseerd door de Stichting Maria Magdalena Cantorij en partnerorganisaties zoals de Muziekschool Zeeland.  De teksten van het stuk worden geschreven door onder andere Broeder Dieleman en er gaat ook nieuwe muziek in première van de Goese stadscomponist Anne-Maartje Lemereis. 
Aan de voorstelling werken vele verschillende mensen mee waaronder musici, een orkest, (koor)zangers, acteurs, dansers en figuranten die zwijgend een rol spelen.


Wil je hieraan meedoen? Dat kan! 
We zoeken nog figuranten, ervaring is niet vereist.
Wel verwachten dat je een aantal avonden beschikbaar bent om te repeteren in de maand juni en dat je aan alle voorstellingen meedoet op de volgende avonden; Dinsdag 4 juli t/m Vrijdag 7 juli 2023

Aanmelden klik hier:

Zet in je email wat je wilt doen; bijvoorbeeld, ik wil figurant zijn. 
Zet ook in de mail of je kan en wil meezingen, of je eventueel kunt en wilt dansen of dat je liever als vrijwilliger andere hand en span diensten wilt verlenen. Tot gauw! 
 

Is uw interesse gewekt?

Vraag nu informatie aan