Menu

ANBI en jaarcijfers

Stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes en ANBI


Het beheer, de exploitatie en het onderhoud van het gebouw zijn ondergebracht bij de autonome Stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes, met de instandhouding van het gebouw als hoofdoelstelling.                                                                                                                                   

Stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes (SGMM) heeft de culturele ANBI status (algemeen nut beogende instelling). De ANBI-erkenning betekent dat we voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.                                                                                                                              

U hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over een schenking of nalatenschap aan onze stichting. De Belastingdienst stimuleert instellingen als de onze te begunstigen met een schenking, uw schenking is fiscaal aftrekbaar.

Als donateur heeft u recht op giftenaftrek.

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de eenmalige of periodieke gift aftrekken (1,25-regeling in de Geefwet). Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.                                                                                                                

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.                                                                                                                                                                                           

Voor zowel een eenmalige gift als een periodieke gift geldt de verhoging van 25% over een maximale gift van € 5.000.                                        

Het verschil tussen een eenmalige en een periodieke gift is gelegen in de giftenaftrek. Bij een eenmalige gift gelden een aftrekdrempel (1% verzamelinkomen box I, II, III) en een aftrekplafond (10% verzamelinkomen).                                                                                                       

Deze gelden niet bij een periodieke gift; een periodieke gift is altijd volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over: Wat is een culturele ANBI?

Naam:
Stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes
Fiscaal nummer: 804932645
KVK-nummer: 41115298
Website: www.grotekerkgoes.nl

Contactgegevens:
Postadres: Korte kerkstraat 16, 4461 JE Goes 

Doelstelling/beleidsplan:
Hoofddoelstelling: Instandhouding van de Grote of Maria Magdalenakerk Goes als gebouw. Verder houdt de Stichting zich bezig met het beheer, exploitatie en onderhoud van het gebouw. Zij streeft hierbij naar een optimaal gebruik voor godsdienstig, maatschappelijk, cultureel en economisch terrein. Zelf neemt ze daartoe initiatieven  en faciliteert zij op het gebied van kunstexposities en muzikale uitvoeringen.
Daarnaast wordt  de kerk (voor commerciële doeleinden) verhuurd. 

Het bestuur van de stichting is per 1 oktober 2023 als volgt samengesteld:

- M. Sas (Maarten), voorzitter

- G.G.C. Dieleman (Gerrit), vice-voorzitter en beheerzaken

- E.G.W. klein Gebbink - van Dissel (Eveline), secretaris

- J. Beenhakker (Jan), penningmeester

- J. Vermeule (Jan), technische zaken

- P. van Saane (Peter), contact Protestantse Kerk

- J. Dieleman (Janny), contact Stichting Muziek in de Grote Kerk

- M. Hemminga (Marten)                                                                             

Er vindt geen vergoeding plaats voor bestuursactiviteiten. Eventuele onkosten worden wel vergoed.

Uitgevoerde activiteiten:

Financiele verantwoording en ANBI-status
Hieronder vindt u de jaarcijfers vanaf 2016 en de begroting voor het lopende jaar.

Anbi formulier

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022

 

Is uw interesse gewekt?

Vraag nu informatie aan