Menu

Welkom

De Grote Kerk heeft een belangrijke functie als beeldbepalend gebouw voor de Goese samenleving. Dit prachtige monument is geschikt en ingericht voor een scala van activiteiten. Zo wordt de wandelkerk onder meer gebruikt voor exposities, beurzen, culturele activiteiten en recepties. De koorkerk wordt gebruikt voor concerten, lezingen en kerkdiensten. De gehele kerk wordt gebruikt voor grotere evenementen.
De Stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes beheert en exploiteert de kerk, die multifunctioneel te huur is. Deze huuropbrengsten voorzien voor een deel in de dekking van de hoge kosten van (groot) onderhoud, restauratie en beheer. Daarnaast zijn aanvullende fondsen onmisbaar.

Hemelse muziek in het Akoestisch Laboratorium was een groot succes!
De Maria Magdalena Cantorij en het Castello Consort hebben vrijdagavond 22 juli laten horen hoe geweldig muziek kan klinken in de uitzonderlijke akoestiek van de Grote of Maria Magdalenakerk! De muziek van Gabrieli, Monteverdi, Cavalli, Riccio, Schütz en Daan Manneke klonk vanuit alle hoeken van de kerk en verraste de honderden toehoorders op een bijzondere manier.  Dit concert was ook het slot van de feestelijke dag gewijd aan de stadspatrones van Goes: Maria Magdalena. Ook werd deze op dag een reconstructie uitgevoerd van het Instituut van de Zeven Getijden zoals dit in de middeleeuwen dagelijks werd gezongen in de kerk. De bezoekers waren vaak diep onder de indruk van deze muzikale marathon die begon om kwart voor zes in de morgen en pas na zonsondergang werd afgerond.

'O Genitrix gloriosa!' Akoestisch Laboratorium' (deel 2)
Zondag 11 september 2022, 16.00 uur

Bestel hier uw kaarten!

Muziek uit de koorboeken van de Grote of Maria Magdalenakerk Goes
De koorboeken die dagelijks werden gebruikt om de missen en getijden muzikaal op luisteren in de Grote of Maria Magdalenakerk zijn tot op heden in zeer goede staat gebleven en deze worden nog altijd in het stadsarchief bewaard.  Als gevolg van de reformatie kwam er een verbod op koorzang in de inmiddels protestantse kerk. De koorboeken werden naar het stadhuis overgebracht en daar in bewaring genomen.
Het is bijzonder te noemen dat deze muziek nu na zoveel eeuwen weer tot klinken zal worden gebracht op de plek waar het ooit dagelijks klonk (tot 1578). Het Ensemble Cantores Sancti Gregorii (wat gespecialiseerd is gregoriaans en renaissance-muziek) zal het concert verzorgen waarin onder andere de Missa 'O Genitrix gloriosa' van de befaamde franco-vlaamse componist Jean Richafort zal worden gezongen. 
Het concert begint om 16.00 uur.

Openstelling zomerseizoen 2022
Deze zomer is  de kerk opengesteld voor bezoekers. Kerkgidsen informeren de bezoekers, geven rondleidingen en houden toezicht.
Het is de wens van het stichtingsbestuur en het stadsbestuur dat de kerk veelvuldig open kan zijn. Door een groeiend aantal vrijwilligers is het mogelijk de openingtijden uit te breiden. Tijdens de Overzichtsexpositie van Catharina van Loenhout van 30 juli t/m 20 augustus is de kerk ook te bezichtigen tussen 13.00 uur en 17.00 uur.  Zie verder de agenda.

Kerkgidsen gezocht!
Een dankbaar stukje vrijwilligerswerk in het grootste monumentale gebouw in het hart van de stad. Wanneer u interesse heeft of iemand kent die er voor voelt, laat het dan weten via de beheerder op bestuurgrotekerkgoes@gmail.com of bel naar 06-55995699.

Vernieuwd museum de Bevelanden in de Grote Kerk?
Sinds februari dit jaar is er een structureel overleg op gang gekomen tussen de het bestuur van de Stichting Grote of Maria Magdalenakerk, de gemeente Goes en de Protestantse gemeente. Er is een werkgroep gevormd die met input van vele betrokkenen een visie op de toekomst van de kerk ontwikkelt. Uit de stadsdebatten, de leden consultatie van de Protestantse Kerk en de ingevulde enquêtes is duidelijk geworden dat een culturele invulling van het gebouw met behoud van de religieuze functie en het gebruik als evenementenlocatie voor de meeste respondenten de voorkeur heeft. Inmiddels is er ook overleg op gang gekomen met het Historisch Museum de Bevelanden. Er wordt nu onderzocht of een vernieuwd museum in de wandelkerk een reële optie is. In het najaar van 2022 hopen we meer te kunnen melden over de ontwikkelingen.

Uw vriendschap hebben wij hard nodig!
Vrienden die hun vriendschap bewijzen door een vrijwillige jaarlijkse bijdrage van minimaal € 10,00 per jaar.
Uw steun hebben wij nodig omdat wij alleen samen dit prachtige gebouw, het middelpunt van de Goese samenleving, in stand kunnen houden. 
Wilt u ons hiermee helpen? Laat het ons weten op info@grotekerkgoes.nl.

Is uw interesse gewekt?

Vraag nu informatie aan