Menu

Welkom

De Grote Kerk heeft een belangrijke functie als beeldbepalend gebouw voor de Goese samenleving. Dit prachtige monument is geschikt en ingericht voor een scala van activiteiten. Zo wordt de wandelkerk onder meer gebruikt voor exposities, beurzen, culturele activiteiten en recepties. De koorkerk wordt gebruikt voor concerten, lezingen en kerkdiensten. De gehele kerk wordt gebruikt voor grotere evenementen.
De Stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes beheert en exploiteert de kerk, die multifunctioneel te huur is. Deze huuropbrengsten voorzien voor een deel in de dekking van de hoge kosten van (groot) onderhoud, restauratie en beheer. Daarnaast zijn aanvullende fondsen onmisbaar.

Niet te missen: Akoestisch Laboratorium Grote Kerk Goes op vrijdag 22 juli om 20.00 uur
De Stichting Grote Kerk slaat samen met de Maria Magdalena Cantorij en het Castello Consort de handen ineen om een pakkend programma neer te zetten met muziek die is geschreven voor de grote ruimte waarvoor de Grote Kerk de uitstekende plek is. Het programma bevat oude maar ook recente gecomponeerde muziek gewijd aan ‘de Apostel der Apostelen’: Maria Magdalena van de componisten zoals Gabrieli, Monteverdi, Cavalli, Riccio, Schütz en Daan Manneke. Dit concert is tevens het slot van de feestelijke dag gewijd aan de stadspatroon van Goes: Maria Magdalena. Dompel je onder in de magistrale klanken en verwonder je over de uitzonderlijke akoestiek van de Grote of Maria Magdalenakerk!
Tickets via:https://stichtinggrotekerkgoes.stager.nl/Akoestisch%20Laboratorium%20Grote%20Kerk%20Goes/ticket

Bekijk de promotrailer: https://www.grotekerkgoes.nl/uploads/files/VIDEO-2022-06-16-21-34-24(1).mp4

Openstelling zomerseizoen 2022
Vanaf 23 april is  de kerk opengesteld voor bezoekers. Kerkgidsen informeren de bezoekers, geven rondleidingen en houden toezicht.
Het is de wens van het stichtingsbestuur en het stadsbestuur dat de kerk veelvuldig open kan zijn. Door het beperkte aantal vrijwilligers is het vooralsnog niet mogelijk de openingtijden uit te breiden naar meer dagen per week. Tijdens de verlengde exposities Doeken en Dichten van  (1 t/m 16 juli) en de Maria MAgdalena tentoonstelling van 18 t/m 23 juli is (een deel van) de kerk ook vaker te bezichtigen tussen 10.00 uur en 17.00 uur. Zie agenda.
 

Dringend: kerkgidsen gezocht!
In het zomerseizoen is de kerk zoveel mogelijk geopend voor bezoekers. Kerkgidsen informeren de bezoekers, geven rondleidingen en houden toezicht. Door het vertrek van een aantal kerkgidsen vanwege leeftijd of gezondheid is er dringend behoefte aan nieuwe gidse,. Een dankbaar stukje vrijwilligerswerk in het hart van de stad. Wanneer u intresse heeft of iemand kent die er voor voelt, laat het dan weten via de beheerder op info@grotekerkgoes.nl of bel naar 06-54340551.

Vernieuwd museum de Bevelanden in de Grote Kerk?
Sinds februari dit jaar is er een structureel overleg op gang gekomen tussen de het bestuur van de Stichting Grote of Maria Magdalenakerk, de gemeente Goes en de Protestantse gemeente. Er is een werkgroep gevormd die met input van vele betrokkenen een visie op de toekomst van de kerk ontwikkelt. Uit de stadsdebatten, de leden consultatie van de Protestantse Kerk en de ingevulde enquêtes is duidelijk geworden dat een culturele invulling van het gebouw met behoud van de religieuze functie en het gebruik als evenementenlocatie voor de meeste respondenten de voorkeur heeft. Inmiddels is er ook overleg op gang gekomen met het Historisch Museum de Bevelanden. Er wordt nu onderzocht of een vernieuwd museum in de wandelkerk een reële optie is. In het voorjaar van 2022 hopen we meer te kunnen melden over de ontwikkelingen.
 

Uw vriendschap hebben wij hard nodig!
Vrienden die hun vriendschap bewijzen door een vrijwillige jaarlijkse bijdrage van minimaal € 10,00 per jaar.
Uw steun hebben wij nodig omdat wij alleen samen dit prachtige gebouw, het middelpunt van de Goese samenleving, in stand kunnen houden. 
Wilt u ons hiermee helpen? Laat het ons weten op info@grotekerkgoes.nl.

Is uw interesse gewekt?

Vraag nu informatie aan