Menu

Welkom

De Grote Kerk heeft een belangrijke functie als beeldbepalend gebouw voor de Goese samenleving. Dit prachtige monument is geschikt en ingericht voor een scala van activiteiten. Zo wordt de wandelkerk onder meer gebruikt voor exposities, beurzen, culturele activiteiten en recepties. De koorkerk wordt gebruikt voor concerten, lezingen en kerkdiensten. De gehele kerk wordt gebruikt voor grotere evenementen.
De Stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes beheert en exploiteert de kerk, die multifunctioneel te huur is. Deze huuropbrengsten voorzien voor een deel in de dekking van de hoge kosten van (groot) onderhoud, restauratie en beheer. Daarnaast zijn aanvullende fondsen onmisbaar.

De kerk weer open!
Nu de beperkingen vanwege Corona grotendeels zijn opgeheven kan de kerk weer gebruikt worden voor tal van gelegenheden, denk daarbij aan huwelijken, uitvaarten, kleinschalige symposia, concerten, recepties, exposities, etc.
Informeer naar de mogelijkheden bij de beheerder: mail naar info@grotekerkgoes.nl of bel naar 06-54340551.
 

Stadsdebatten over de binnenstad van Goes én de toekomst van de Grote Kerk
Praat mee in stadsdebatten! Kijk nnar de introductie op:  https://youtu.be/2oJjYqKtBGw
28 september 'De ondernemende stad' over wonen en ondernemen in de stad.
29 september 'De toegankelijke stad' over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stad.
5 oktober 'Stad als podium' over de kunst en cultuur in de stad en de functie van de Grote Kerk
De stadsdebatten zijn in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes, van 19.30 tot 22.00 uur. 
U bent van harte welkom om deel te nemen aan de debatten, omdat de plaatsen beperkt zijn vragen we wel om u vooraf aan te melden via:
toekomstbinnenstad@goes.nl
Geeft u duidelijk aan met hoeveel personen u komt en aan welk debat u wilt deelnemen. Inzenden voor 27 september.

Open Monumentendag 2021 goed bezocht!
Zaterdag 11 september is de kerk tijdens Open Monumentendag druk bezocht! De deuren van de transepten stonden open waardoor veel binnenstadbezoekers de kerk binnenstapten en bewonderden. De expositie van de kunstenaars familie Remeijn werd druk bezocht en er werd gemusiceerd door leden van de familie, ook op het Marcussenorgel.
De permanente expositie 'De verborgen schatten' was ook te bezichtigen. De tentoonstelling laat een beeld zien van de eeuwenoude koorboeken.
Via QR-codes is de muziek ook te beluisteren.

Burgemeester opende expositie Verborgen schatten

Burgemeester Margo Mulder van de gemeente Goes heeft op woensdag 30 juni tijdens een bijzondere muzikale bijeenkomst de expositie “De verborgen schatten van de Grote of Maria Magdalenakerk” geopend. Een selectie van de meest bijzondere bladzijdes uit de missalen en koorboeken
uit de zestiende eeuw, die laten zien hoe rijk het liturgische verleden van Goes is, en tevens hoe de schoonheid ook nog terug te zien is in decoraties in deze ‘verborgen schatten’. De boeken zelf zijn door hun kwetsbaarheid niet tentoongesteld. Middels QR-codes kan de bezoeker een aantal van de koorwerken beluisteren.
Door een groep professionele zangers onder leiding van Rutger Valentijn Mauritz werden een aantal liederen uit de eeuwenoude koorboeken die zich in het gemeentearchief van Goes bevinden ten gehore gebracht. Allie Barth, oud-archivaris van de gemeente Goes, belichtte het historisch
perspectief. De verbinding naar deze tijd werd gelegd door componist Daan Manneke die de partituur van zijn nieuwe compositie ‘Maria Magdalena’ aan de burgemeester aanbood. Vervolgens werd het stuk uitgevoerd, samen met de Maria Magdalena Cantorij en stadsorganist Arno van Wijk. Na een korte toespraak van de burgemeester, waarin zij de verbondenheid van de stad Goes en de MariaMagdalenakerk benadrukte, verrichtte zij de openingshandeling door een lint te knippen, waarna de aanwezigen de expositie in het zuid-transept van de kerk konden bezoeken.
Voor het publiek is de expositie te bekijken tijdens de openstelling op dinsdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.
Voor wie er niet bij kon zijn is de livestream van de bijeenkomst op Youtube terug te vinden:

Klik hier voor de livestream van de opening expositie “De verborgen schatten van de Grote of Maria Magdalenakerk” - YouTube

Jan Oggel geeft de voorzittershamer door aan Maarten Sas
Jan Oggel heeft zich in het bijzonder ingezet om de Kerk als historische multifunctionele ontmoetingsplek in het hart van de stad neer te zetten. Het afgelopen jaar heeft hij een overleg op gang gebracht om samen met de Gemeente Goes en de Protestantse Gemeente een duidelijke toekomstvisie te ontwikkelen. Dat proces heeft door Corona vertraging opgelopen, maar is eind februari op gang gekomen en alle partijen zien het belang in van het behoud en het versterken van de Grote Kerk als levend monument voor alle burgers en bezoekers. Het bestuur bedankt Jan voor zijn tomeloze inzet en hoopt binnen afzienbare tijd op gepaste wijze afscheid te nemen.

Maarten Sas wil als nieuwe voorzitter die uitdaging graag aangaan. Als bestuurder van de woningbouwcorporatie RWS heeft hij zijn sporen verdient in de vastgoedsector en bestuurlijk overleg. Zijn belangstelling voor dit soort bouwwerken gaat terug tot zijn studententijd waarin hij afstudeerde op de Kathedraal van Chartres.
Maarten: “De Grote Kerk vormt samen met de Grote Markt, het historische en economische hart van de stad, die de continuïteit van Goes als centrumgemeente markeert. Het zou mooi zijn als het een vanzelfsprekend deel van het dagelijkse stadsleven zou worden. Daar wil ik me graag voor inzetten. Ik hoop dan ook dat we binnenkort weer volop gebruik kunnen maken van deze unieke locatie”.

Uw vriendschap hebben wij hard nodig!
Vrienden die hun vriendschap bewijzen door een vrijwillige jaarlijkse bijdrage van minimaal € 10,00 per jaar.
Uw steun hebben wij nodig omdat wij alleen samen dit prachtige gebouw, het middelpunt van de Goese samenleving, in stand kunnen houden. 
Wilt u ons hiermee helpen? Laat het ons weten op info@grotekerkgoes.nl.

Is uw interesse gewekt?

Vraag nu informatie aan