Menu

Welkom

De Grote Kerk heeft een belangrijke functie als beeldbepalend gebouw voor de Goese samenleving. Dit prachtige monument is geschikt en ingericht voor een scala van activiteiten. Zo wordt de wandelkerk onder meer gebruikt voor exposities, beurzen, culturele activiteiten en recepties. De koorkerk wordt gebruikt voor concerten, lezingen en kerkdiensten. De gehele kerk wordt gebruikt voor grotere evenementen.
De Stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes beheert en exploiteert de kerk, die multifunctioneel te huur is. Deze huuropbrengsten voorzien voor een deel in de dekking van de hoge kosten van (groot) onderhoud, restauratie en beheer. Daarnaast zijn aanvullende fondsen onmisbaar.

Openstelling zomerseizoen 2022 op dinsdag en zaterdag van 13.00 uur tot 16.00 uur
Vanaf 23 april is  de kerk opengesteld voor bezoekers. Kerkgidsen informeren de bezoekers, geven rondleidingen en houden toezicht.
Het is de wens van het stichtingsbestuur en het stadsbestuur dat de kerk veelvuldig open kan zijn. Door het beperkte aantal vrijwilligers is het vooralsnog niet mogelijk de openingtijden uit te breiden naar meer dagen per week. Tijdens de exposities Collectie ItH (10 t/m 19 mei) en
En-Passant (27 mei t/m 18 juni) is (een deel van) de kerk ook dagelijis te bezichtigen tussen 10.00 uur en 17.00 uur. Zie agenda.

Dringend: kerkgidsen gezocht!
In het zomerseizoen is de kerk zoveel mogelijk geopend voor bezoekers. Kerkgidsen informeren de bezoekers, geven rondleidingen en houden toezicht. Door het vertrek van een aantal kerkgidsen vanwege leeftijd of gezondheid is er dringend behoefte aan nieuwe gidse,. Een dankbaar stukje vrijwilligerswerk in het hart van de stad. Wanneer u intresse heeft of iemand kent die er voor voelt, laat het dan weten via de beheerder op info@grotekerkgoes.nl of bel naar 06-54340551.

Vernieuwd museum de Bevelanden in de Grote Kerk?
Sinds februari dit jaar is er een structureel overleg op gang gekomen tussen de het bestuur van de Stichting Grote of Maria Magdalenakerk, de gemeente Goes en de Protestantse gemeente. Er is een werkgroep gevormd die met input van vele betrokkenen een visie op de toekomst van de kerk ontwikkelt. Uit de stadsdebatten, de leden consultatie van de Protestantse Kerk en de ingevulde enquêtes is duidelijk geworden dat een culturele invulling van het gebouw met behoud van de religieuze functie en het gebruik als evenementenlocatie voor de meeste respondenten de voorkeur heeft. Inmiddels is er ook overleg op gang gekomen met het Historisch Museum de Bevelanden. Er wordt nu onderzocht of een vernieuwd museum in de wandelkerk een reële optie is. In het voorjaar van 2022 hopen we meer te kunnen melden over de ontwikkelingen.

Uw vriendschap hebben wij hard nodig!
Vrienden die hun vriendschap bewijzen door een vrijwillige jaarlijkse bijdrage van minimaal € 10,00 per jaar.
Uw steun hebben wij nodig omdat wij alleen samen dit prachtige gebouw, het middelpunt van de Goese samenleving, in stand kunnen houden. 
Wilt u ons hiermee helpen? Laat het ons weten op info@grotekerkgoes.nl.

Is uw interesse gewekt?

Vraag nu informatie aan