Menu

Welkom

De Grote Kerk heeft een belangrijke functie als beeldbepalend gebouw voor de Goese samenleving. Dit prachtige monument is geschikt en ingericht voor een scala van activiteiten. Zo wordt de wandelkerk onder meer gebruikt voor exposities, beurzen, culturele activiteiten en recepties. De koorkerk wordt gebruikt voor concerten, lezingen en kerkdiensten. De gehele kerk wordt gebruikt voor grotere evenementen.
De Stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes beheert en exploiteert de kerk, die multifunctioneel te huur is. Deze huuropbrengsten voorzien voor een deel in de dekking van de hoge kosten van (groot) onderhoud, restauratie en beheer. Daarnaast zijn aanvullende fondsen onmisbaar.

Nieuwe beperkingen vanwege Corona
Nu er opnieuw beperkingen vanwege Corona zijn  kan de kerk alleen overdag tot 17.00 uur 's middags worden gebruikt worden voor gelegenheden zoals huwelijken, uitvaarten, kleinschalige symposia, concerten, recepties, exposities, etc.
Informeer naar de mogelijkheden bij de beheerder: mail naar info@grotekerkgoes.nl of bel naar 06-54340551.

Kerkgidsen gezocht!
In het zomerseizoen is de kerk zoveel mogelijk geopend voor bezoekers. Kerkgidsen informeren de bezoekers, geven rondleidingen en houden toezicht. Door het vertrek van een aantal kerkgidsen vanwege leeftijd of gezondheid is er dringend behoefte aan nieuwe gidse,. Een dankbaar stukje vrijwilligerswerk in het hart van de stad. Wanneer u intresse heeft of iemand kent die er voor voelt, laat het dan weten via de beheerder op info@grotekerkgoes.nl of bel naar 06-54340551.

Bestuurders gezocht!
Het bestuur van de Stichting Grote of Maria Magdalenakerk telt op dit moment zes leden. In januari en april komen er twee plaatsen vacant. Daarom zijn wij dringend op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Eén van de functies is de peningmeester. daarvoor zoeken we uiteraard iemand het financiële kennis. In dit vrijwilligerswerk krijgt u de gelegenheid om u in te zetten voor het grootste en meest markante monument in de regio.
Wanneer u intresse heeft of iemand kent die u geschikt acht, laat het dan weten via info@grotekerkgoes.nl of bel naar 06-54340551.

"De Grote Kerk als huiskamer van de stad"
Sinds februari dit jaar is er een structureel overleg op gang gekomen tussen de het bestuur van de Stichting Grote of Maria Magdalenakerk, de gemeente Goes en de Protestantse gemeente. Er is een werkgroep gevormd die met input van vele betrokkenen een visie op de toekomst van de kerk ontwikkelt. In het voorjaar van 2022 hopen we concrete plannen te kunnen presenteren.
"De Grote Kerk als huiskamer van de stad" is een gedachte die bij de gemeente leeft en ook weerklank vindt bij het bestuur van de kerk.

5 oktober 2021 Stadsdebatten over de binnenstad van Goes én de toekomst van de Grote Kerk
Eind september heeft de gemeente Goes 3 stadsdebatten over de toekomst van de binnestad gehouden in de Grote kerk. Op 5 oktober ging het over
over de kunst en cultuur in de stad en de functie van de Grote Kerk. Uw suggesties kunt u ook nu nog kwijt op toekomstbinnenstad@goes.nl

11 september 2021 Open Monumentendag 2021 goed bezocht!
Zaterdag 11 september is de kerk tijdens Open Monumentendag druk bezocht! De deuren van de transepten stonden open waardoor veel binnenstadbezoekers de kerk binnenstapten en bewonderden. De expositie van de kunstenaars familie Remeijn werd druk bezocht en er werd gemusiceerd door leden van de familie, ook op het Marcussenorgel.
De permanente expositie 'De verborgen schatten' was ook te bezichtigen. De tentoonstelling laat een beeld zien van de eeuwenoude koorboeken.
Via QR-codes is de muziek ook te beluisteren.

30 juni 2021 Burgemeester opende expositie Verborgen schatten

Burgemeester Margo Mulder van de gemeente Goes heeft op woensdag 30 juni tijdens een bijzondere muzikale bijeenkomst de expositie “De verborgen schatten van de Grote of Maria Magdalenakerk” geopend. Een selectie van de meest bijzondere bladzijdes uit de missalen en koorboeken
uit de zestiende eeuw, die laten zien hoe rijk het liturgische verleden van Goes is, en tevens hoe de schoonheid ook nog terug te zien is in decoraties in deze ‘verborgen schatten’. De boeken zelf zijn door hun kwetsbaarheid niet tentoongesteld. Middels QR-codes kan de bezoeker een aantal van de koorwerken beluisteren.
Door een groep professionele zangers onder leiding van Rutger Valentijn Mauritz werden een aantal liederen uit de eeuwenoude koorboeken die zich in het gemeentearchief van Goes bevinden ten gehore gebracht. Allie Barth, oud-archivaris van de gemeente Goes, belichtte het historisch
perspectief. De verbinding naar deze tijd werd gelegd door componist Daan Manneke die de partituur van zijn nieuwe compositie ‘Maria Magdalena’ aan de burgemeester aanbood. Vervolgens werd het stuk uitgevoerd, samen met de Maria Magdalena Cantorij en stadsorganist Arno van Wijk. Na een korte toespraak van de burgemeester, waarin zij de verbondenheid van de stad Goes en de MariaMagdalenakerk benadrukte, verrichtte zij de openingshandeling door een lint te knippen, waarna de aanwezigen de expositie in het zuid-transept van de kerk konden bezoeken.
Voor het publiek is de expositie te bekijken tijdens de openstelling op dinsdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.
Voor wie er niet bij kon zijn is de livestream van de bijeenkomst op Youtube terug te vinden:

1 april 2021 Jan Oggel geeft de voorzittershamer door aan Maarten Sas
Jan Oggel heeft zich in het bijzonder ingezet om de Kerk als historische multifunctionele ontmoetingsplek in het hart van de stad neer te zetten. Het afgelopen jaar heeft hij een overleg op gang gebracht om samen met de Gemeente Goes en de Protestantse Gemeente een duidelijke toekomstvisie te ontwikkelen. Dat proces heeft door Corona vertraging opgelopen, maar is eind februari op gang gekomen en alle partijen zien het belang in van het behoud en het versterken van de Grote Kerk als levend monument voor alle burgers en bezoekers. Het bestuur bedankt Jan voor zijn tomeloze inzet en hoopt binnen afzienbare tijd op gepaste wijze afscheid te nemen.
Maarten Sas wil als nieuwe voorzitter die uitdaging graag aangaan. Als bestuurder van de woningbouwcorporatie RWS heeft hij zijn sporen verdient in de vastgoedsector en bestuurlijk overleg. Zijn belangstelling voor dit soort bouwwerken gaat terug tot zijn studententijd waarin hij afstudeerde op de Kathedraal van Chartres. Maarten: “De Grote Kerk vormt samen met de Grote Markt, het historische en economische hart van de stad, die de continuïteit van Goes als centrumgemeente markeert. Het zou mooi zijn als het een vanzelfsprekend deel van het dagelijkse stadsleven zou worden. Daar wil ik me graag voor inzetten. Ik hoop dan ook dat we binnenkort weer volop gebruik kunnen maken van deze unieke locatie”.

Uw vriendschap hebben wij hard nodig!
Vrienden die hun vriendschap bewijzen door een vrijwillige jaarlijkse bijdrage van minimaal € 10,00 per jaar.
Uw steun hebben wij nodig omdat wij alleen samen dit prachtige gebouw, het middelpunt van de Goese samenleving, in stand kunnen houden. 
Wilt u ons hiermee helpen? Laat het ons weten op info@grotekerkgoes.nl.

Is uw interesse gewekt?

Vraag nu informatie aan