Menu

Stichting Grote of Maria Magdalenakerk

De Stichting Grote of Maria Magdalenakerk werd opgericht in 1996 door de kerkvoogdij van de toenmalige Hervormde gemeente te Goes.
De stichting heeft tot doel te bevorderen dat de Grote of Maria Magdalenakerk in overeenstemming met haar oorsprong en bestemming, mede gelet op de betekenis die zij thans heeft voor de samenleving, zal fungeren als een ontmoetingsplaats op godsdienstig, maatschappelijk en cultureel vlak, zonder andere gebruiksdoeleinden uit te sluiten.

De stichting tracht haar doel te bereiken ondermeer door:

Het bestuur van de stichting is per 1 oktober 2023 als volgt samengesteld:

- M. Sas (Maarten), voorzitter

- G.G.C. Dieleman (Gerrit), vice-voorzitter en beheerzaken

- E.G.W. klein Gebbink - van Dissel (Eveline), secretaris

- J. Beenhakker (Jan), penningmeester

- J. Vermeule (Jan), technische zaken

- P. van Saane (Peter)

- J. Dieleman (Janny)

- M. Hemminga (Marten)                                                                   

Algemene informatie:
E-mail: info@grotekerkgoes.nl 

Verhuur:  
E-mail: beheer@grotekerkgoes.nl 
Telefoon: 06-54340551

Is uw interesse gewekt?

Vraag nu informatie aan