Menu

Stichting Grote of Maria Magdalenakerk

De Stichting Grote of Maria Magdalenakerk werd opgericht in 1996 door de kerkvoogdij van de toenmalige Hervormde gemeente te Goes. De stichting heeft tot doel te bevorderen, dat de Grote of Maria Magdalenakerk in overeenstemming met haar oorsprong en bestemming, mede gelet op de betekenis die zij thans heeft voor de samenleving, zal fungeren als een ontmoetingsplaats op godsdienstig, maatschappelijk en cultureel vlak, zonder andere gebruiksdoeleinden uit te sluiten.

De stichting tracht haar doel te bereiken ondermeer door:

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld: 
- J. Oggel, voorzitter
- C. Padmos, secretaris
-D.J. de Korte, penningmeester  

- G.G.C. Dieleman, vice voorzitter

- J. Vermeule, technische zaken

-W.M.M. Gernler- van Westen, lid

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                               

 

Beheerder:
Dhr. H. in den Bosch 
E-mail: info@grotekerkgoes.nl 
Telefoon: 06-54340551

Is uw interesse gewekt?

Vraag nu informatie aan